Komplexné poradenstvo v oblasti technickej správy budov. Údržba, opravy, revízie, technické prehliadky a servisovanie. Odhaľujeme chyby a zefektívňujeme prevádzky našich klientov.

Údržba budov a okolitých prostredí je dôležitým prvkom určujúcim spôsobilosť a hodnotu objektov. V rámci Facility managementu sú tieto služby jedny z najvyhľadávanejších.
Plánovanie a vykonávanie údržby, opráv, zabezpečenie všetkých revízií, technických prehliadok a servisných prác. Kontrola platnej legislatívy a prispôsobenie všetkých prác podľa platných vyhlášok a zákonov je u nás samozrejmosťou.

Technická správa budov

Vysoko profesionálne služby pre plynulý chod technicko-materiálového vybavenia budov. Postaráme sa o efektívnejšiu prevádzku.

Včasné odhalenie a odstránenie všetkých chýb pravidelnou kontrolou, obnova a správna funkcia jednotlivých stavebných konštrukcií celej budovy, prispievajú k zabezpečeniu korektnej prevádzky. Preberáme každodenné údržbárske práce vo vašich objektoch a nehnuteľnostiach. Komplexným zásahom šetríme váš čas i financie. Poskytujeme záruku bezpečnosti a zvyšujeme hodnotu vášho majetku bez ohľadu na investičný horizont.

  • Vysokou odbornosťou práce prispievame k zlepšeniu technického stavu objektov.

  • Dohliadame na dodržiavanie odpočtových termínov, spoločne so zabezpečením oznamovacej povinnosti.

  • Vedieme technickú dokumentáciu zariadení, passporty zariadení, prevádzkovú dokumentáciu, denníky, záznamníky, doklady o uvedení zariadenia do prevádzky, revízne knihy, doklady o vykonávaní predpísaných prehliadok.

  • Poskytujeme havarijní servis s nepretržitým nasadením a zaistením včasného zásahu.

Zabezpečujeme:

  • Servis a revízie technických zariadení

  • Čistenie vetracích potrubí a vzduchotechniky

  • Stavebné a údržbárske práce

  • Havarijný servis