Potrebujete flexibilných zamestnancov, odborníkov, sezónnych zamestnancov, znížiť mzdové náklady alebo stav sezónnych zamestnancov, prípadne inak zefektívniť personálny manažment svojej spoločnosti? Tak v tomto prípade ste na správnej stránke.

Sme pracovná a personálna spoločnosť, ktorá zamestnancom hľadá vhodné pracovné miesta a zamestnávateľom zase vhodných pracovníkov. Náš tím je plný spoľahlivých a zodpovedných ľudí, ktorí si radi vypočujú vaše požiadavky a splnia vaše želania, a to rýchlo a kvalitne. Zamestnávame aj pracovníkov z rôznych krajín.

Temporary Help – Dočasné pridelenie

Agentúrne zamestnávanie môže mať povahu dlhodobej alebo krátkodobej spolupráce. Jedná sa o zapožičanie agentúrnych zamestnancov pre výkon práce u vás.

Vďaka využitiu služby dočasného pridelenia vám pomôžeme riešiť situácie, pri ktorých vzniká potreba pružnej pracovnej sily. Služba dočasného pridelenia je efektívna taktiež pri riešení fluktuácie alebo pri potrebe zvýšenia produktivity práce.

Vďaka personálnemu leasingu dokážete flexibilne reagovať na dopyt po vašich produktoch a službách.

Výhody:

 • Úspora času
 • Komplexná personálna a mzdová agenda

 • Pružná reakcia na meniace sa potreby pracovníkov
 • Optimalizácia počtu pracovníkov
 • Časový priestor na preverenie schopností budúceho zamestnanca

 • Zodpovednosť za škody spôsobené dočasne pridelenými zamestnancami

 • Spolupráca s projektovým koordinátorom

 • Riešenie nepopulárnych personálnych zmien

Strategický nástroj na zaistenie vašej konkurencieschopnosti. Na základe vami požadovanej kvalifikácie a očakávaného výkonu pre vás zaistíme zamestnancov v optimálnom počte a čase. To všetko v súlade so stratégiou vašej spoločnosti.

S úspešnými uchádzačmi uzavrieme pracovnú zmluvu. Pracovníci sú po celú dobu spolupráce zamestnancami našej agentúry a vy len určujete dĺžku trvania pracovného pomeru podľa konkrétnych potrieb. Priebežne komunikujeme so zamestnancom, zisťujeme jeho potreby a zaisťujeme poradenský servis. Takisto zamestnanec môže komunikovať s našimi supervízormi pri rôznych potrebách, či už je to v rámci výkonu svojej práce alebo iných potrieb.

Po dohode s vami dočasné pridelenie ukončíme a postaráme sa taktiež o všetku administratívu a povinnosti s tým spojené (odhlásenie sociálneho a zdravotného poistenia, evidenčné listy dôchodkového poistenia, zápočtové listy, potvrdenie o príjme

Taktiež poskytujeme zamestnancov typu:

 • Informátor

 • Recepčná

 • Predavač

 • Baristka, foodrunner

 • Pomocný kuchár / kuchárka

 • Obsluha umývačky riadu

 • Upratovač / upratovačka

 • Pomocný personál

 • Obsluha výťahu a iných technických zariadení

 • Prípravné a pomocné prace v rámci stavieb