Naša spoločnosť poskytuje široké portfólio služieb, v súlade so zákonom 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

 • obchodné priestory
 • administratívne priestory
 • priemyselné objekty
 • rezidenčné objekty

Poskytujeme služby:

Strážna služba, zásahová jednotka, VIP ochrana

 • viacjazyčné ozbrojené stráže

 • ochrana obchodných a kancelárskych budov, výrobných závodov a skladov, finančných inštitúcií, nákupných centier a maloobchodných predajní, stavenísk
 • osobná ochrana

 • VIP ochrana podnikateľov a celebrít

 • ochrana mediálnych akcií

 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb

Poradenská činnosť v oblasti ochrany

 • výkonné poradenstvo v oblasti bezpečnosti

 • analýza a posúdenie rizík

 • vypracovanie plánu ochrany

 • implementácia a zabezpečenie dodržiavania