CERTIFIKÁT:
ISO 9001
SYSTÉM RIADENIA KVALITY
2023

CERTIFIKÁT:
ISO 14001
SYSTÉM ENVIRON­MENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
2023

CERTIFIKÁT:
ISO 45001
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA
2023

POISTENIE:
Allianz
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI DO VÝŠKY 1 MILIÓNA EUR